ЕЛХИ

***

ЗАГАДЪЧНИ, ВЪЛНУВАЩИ ЕЛХИ…
Особено - извън града, на групи.
Загледам ли се в тях
                  ми се привиждат -
болярки, разучаващи нов танц…,
духовници,
                  излезли да посрещнат
владиката
                 пред своята обител…,
дори - разхождащи се философи
от Атинската Академия
                 на Платон.

Все древни образи,
          докосващи се бегло
до същността
          на вечната зеленина,
докато вятърът
          безгрижно си играе
с ръкавите им,
          дълги до земята.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ