ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ

Как ли изглежда Висшият Разум?
Пак ни е пратил послания:

живи вериги от кръгове житни,
изникнали сякаш от Нищото,
живи вериги с овали, спирали,
пентаграми…
             Какъв краснопис!

Изкласят ли житата,
                 ни облетява
все тази стряскаща вест -

някой ни праща хляба на Словото
от векове.
            И до днес
режем хляба на Словото
с - “Не разумявам.
Не разумявам писмото ти”.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ