ЗИМНИ НЕДЕЛИ

Напрегнат, трескав делник е за Слънцето.
От сутринта не се издържа погледът му,
надсмиват му се белозъби покриви,
пак купестите облаци надигат
размътени глави
и бръснещ вятър
към къщи ни подвява, като шума.

Пак няма победител, пак - сух студ.
И котката, измила криво-ляво
лицето си,
пак хлътва в капандурата.
И чак привечер,
зад клавиатурата
на зимните балкони сяда залезът
и всички се унасят във Ноктюрното
на Слънцето,
порасло с един час…


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ