ПЯСЪЧНО ВЪЖЕ

Цветето на опита расте
по скали -
           зъбати, главоломни
за дечицата ни.
           За надеждите ни.
“Спри! Избрали сме ти
           най-доброто!”

Пясъчно въже си, глас на Разума!
Стъпките им стават
            все по-дръзки,
Ще откъснат
            своя Еделвайс!
Благослови Избора им,
            Майко!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ