САМО ВЕДНЪЖ

Благодаря, че не посегна
да ме целунеш
ни веднъж.
От женски опит знам -
най-трудно е
да съгрешиш
само веднъж!

Само веднъж да се промъкнеш
в градините на Любовта.
Само един грозд да откъснеш
от забранената асма.

Само веднъж да се забравиш.
Само една блажена нощ!
Благодаря, че не остави
и за минута своя пост.

Че никого не наранихме
и може,
в някой друг живот,
да се целунем
пред Олтара
на ненапитата Любов.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ