РАЗПЯТИЕТО – ЛЮБОВ

” Положи ме, яко печат на сърцето си.
Яко печат на мишците си.
Защото любовта е силна като смъртта.”
                             Песен на песните, глава 8


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ