ОБЛАКЪТ

Един вулкан изригна
                     и подряза
крилете на света.

Налага се на хората да слязат
пак на земята,
                при мравуняка,
                                     в калта.

А как са си мечтали -
                     да избегнат
Съдбата си!
                     Под нови небеса
със бляскава възможност да се срещнат.
Да ги облъчат вече
                           чудеса!

Но облакът расте,
                       изпепелява
едва започнатия нов роман.
И най-голямата мечта за всички става:
“Да сме си у дома!”


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ