ПОЕТЪТ Е РОД С КОГО?

Адам Пуслоич

превод: Огнян Стамболиев

ПОЕТЪТ Е РОД С КОГО?

Преди малко пак
се проврях
през иглени уши.
Но не мислете за мен,
братя,
моята глава е на сигурно място.

Тя е вече в торбата,
дето я носи гордо
палача на моя род.

А поетът е род с кого?

Вече раста надолу.
Сънувам мъртвия си баща
и майка ми, че е възкръснала.