ИЗБОРНА ПОБЕДА

По стълбата на горните етажи
на властите,
се чувстваш като булка,
със шлейф от шаферки,
от почитатели,
     (които пътьом сричат
                биографията ти!)

Да имаш усет да отсееш
в тарапаната
и онези двама,
които ще те хванат под ръка,
ако се стигне
до свободно падане!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ