УАНРЮ: НОВ ПОЕТИЧЕН ФОРМАТ

Премджи Премджи

превод: Весислава Савова

Пиша поезия на английски в различни поетични сайтове, като poemhunter.com и poetfreak.com от дълго време с псевдоним “premji premji”. Интересно е да се чете он-лайн поезия на английски. Но е доста досадно да се четат дълги стихотворения, тъй като живеем в период на глобализация. Никой няма време! Като алтернатива за вечно бързащите читатели, започнах да публикувам стихотворения, чиито заглавия бяха в категория „Уанрю”.
Какво е „Уанрю”?
Уанрю е проста дума, измислена от мен. Няма я в речниците, засега. Сенрю и хайку са две кратки майсторски форми за писане на поезия. Уанрю е комбинация от няколко букви от следните три думи: Стихотворение от един ред, Сенрю и Хайку. (уан /на англ. едно, б.пр./, „рю”, у)*
Уанрю е стихотворение от един единствен ред със заглавие. Попада в категорията на микропоезията. Всъщност, започнах да пиша уанрю като противоположност на поезията. Как да пишете уанрю? Просто, съкратете цялостното съдържание, което имате в ума си до един единствен ред и го запазете като заглавие на стихотворението. Техниката е доста проста, нали? Уанрю е просто име, с което да обозначим стихотворенията от по един ред. Няма връзка с японските. Уанрю е с истински индийски произход.
Един прост пример за уанрю:

АЗБУКА НА ЗЛОТО

Аз

Това е едно от най-кратките стихотворения на английски!
Уанрю писателите би трябвало да бъдат много внимателни, за да привлекат вниманието на он-лайн читателите. За да постигне това, авторът трябва да поддържа елемент на напрежение в заглавието. Веднъж навлезли в стихотворението, още на пръв поглед, то трябва да ви изненада. Това е чудесен формат на интелигентна поезия. Можете да кажете каквото и да е по сбит начин. Това е капсулирана поезия.
Уанрю може да бъде написано в традиционен формат на поезия, също. Малко заглавие и чудесно поетично обяснение за тялото на стихотворението е също уанрю. Това е западната версия на уанрю (просто го нарекох така) и друг формат, т.е. - обърната поезия е източно уанрю. Източното уанрю е най-интелигентната форма на уанрю. Това е бърза поезия, която ви доставя удоволствие. Можете да кажете всичко поетично с минимум думи!
Уанрю се случва да бъде интерактивна поезия, тъй като он-лайн читателите могат да направят техни предложения за тялото на стихотворението. Сега, дори читателят е част от уанрю-то. Това е доста интересно, тъй като няма друга форма, която да осигурява същата лекота. Ако наблюдавате читател на уанрю отблизо, можете да видите „Наварсас” на лицето му. Защо са й на поезията милион думи, ако можете да кажете всичко с пет или шест думи!
Да пишем дълги стихотворения от група уанрю-та не е лесно. Тези стихотворения се наричат „Уанрю-грозд”. Един простичък пример за уанрю-Грозд е даден по-долу. Той разказва духовността в орехова черупка.

АЗБУКА НА ЗЛОТО
Аз

БЕЗ МЕН?
Ум без мисли

УМ БЕЗ МИСЛИ
Препъни-камъни към просвещението

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Ставаш безформен

БЕЗФОРМЕН
Ти си вечното щастие!

Как да създадем постове за онлайн поезия?
Когато го правите в различни уебсайтове, пишете заглавието на стихотворението, използвайки главни букви. За тялото използвайте малки букви. Защото този формат означава: когато пишете дълги стихотворения с уанрю, той ще ви бъде полезен да разграничите всяко едно уанрю.
Уанрю е жива поезия в настоящия момент. Уанрю улавя всяка емоция с няколко думи и я предава на читателя. Много интелигентност и присъствие на мисълта са нужни за поета, който пише уанрю-та. Величието на пишещия уанрю зависи от най-добрата алтернатива, която той пише като тяло на уанрюто. Ако един читател изпъква в напредването с по-добра алтернатива, поетът се проваля! Този вид взаимодействие е нов за онлайн поезията.
Уанрю е нова форма на глобализираната поезия! Наслаждавайте се на всяка дума, тъй като уанрю е медитация върху всяка дума. Тя е мантра от един ред.
Как да оформим книга за уанрюта?
Толкова е лесно. Първият ред (заглавие) би трябвало да бъде отпечатан на страница 1, а вторият ред (тялото на стихотворението) би трябвало да се отпечата на страница 2. Защо правим това? Защото само с прочитането на заглавието, милион отговора би трябвало да просветнат в съзнанието на един читател. После, той обръща страницата и истинският отговор на поета се появява! Едва сега уанрю става интерактивна поезия.

НЯКОИ УАНРЮТА

ВЪЗХВАЛЯВАНО РОБСТВО
Комунизъм в действие …

АБСУРДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО
Живот!

ЛЮБОВ ОСЪВРЕМЕНЕНА
Живот!

СЛЕДА ОТ ЛЮБОВТА
Лудост

НАЙ-ГОЛЯМАТА РЕЛИГИЯ НА ЗЕМЯТА
Глад

ПЪТУВАНЕ ОТ ЕГОТО КЪМ КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ
Иисус!

ДЯВОЛСКО ЕВАНГЕЛИЕ
Манифест за избори

КРАЛЯТ НА НОЩТА
Луната …

ВОЙНА
Гняв, Агония И Руини (непреводимо - на английски се получава акростих ВОЙНА)

НАЦИОНАЛНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
Разединение

КОРЕНЪТ НА ЗЛОТО
Нетърпение и нетолерантност

РЕЛИКВИТЕ НА ВОЙНАТА
Бежанците …

ГРАМАТИКАТА НА ЛЮБОВТА
Ненаписана …

ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКИ ЧУДЕСА
Вяра

ДУШАТА НА СЪЗИДАНИЕТО
Лудостта

БУРЖОА
Най-грешно написаната и най-ненужната дума

СЪВРЕМЕННИЯТ ГРЯХ
Честността

ИМИТАЦИЯ
Самоубийство!

НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ ДО БЕДНОСТТА
Глобализацията


*От съображения да запазя звученето на оригинала, не го преведох като еднорюу. Звучи, меко казано недобре, нали?, б.пр.