Цветан Диковски

Цветан Николаев Диковски е роден на 18.10.1968 г. в гр. Бяла Слатина, Врачанска област. Завършва средно образование в гимназия „Васил Левски” (ЕСПУ), Бяла Слатина и едногодишен професионален курс в ТС „Г. С. Раковски”, Враца. През 1997 г. се дипломира в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност учител-теолог. След това работи като учител по религия в община Б. Слатина, като преподавател по история и други учебни предмети, като администратор и др. По време на следването си сътрудничи на общинско кабелно радио „Бяла Слатина” с материали за църковните празници. След дипломирането си публикува в общинските вестници в родния си град материали на православна тематика. Води рубрика във в-к „Бяла Слатина”, сътрудничи и на печатните издания „За Бяла Слатина” и „Белослатински глас” (през периода от 1999 до 2004 г.). От 2007 г. започва да изпраща материали и в официалния орган на БПЦ „Църковен вестник”. Занимава се с енорийска катехизация, води неделно училище за деца и курсове за възрастни. Участва в списването и подготвянето за печат на енорийски бюлетин, на диплянки по повод различни национални и християнски празници, има и съвместни материали с локалните кабелни телевизии „Дебо” и „Рава TV”. В електронни издания започва да публикува от 2006 г. Сътрудничи на портали, виртуални библиотеки, социални мрежи. В това число са: „LiterNet”, „Словото”, „Двери на Православието”, „Православие България”, „Моята Библиотека”, „Всемирното Православие” и др. В Глобалната мрежа могат да бъдат прочетени негови статии, катехизически беседи, разкази, стихове и др. Превежда и публикува специализирани и художествени текстове от руски език. Поддържа личен блог. Интересите му са разностранни - мисионерство, педагогика, психология, църковна музика, пастирство и др. Вярва, че високите технологии могат да бъдат ползвани за доброто и благото на хората.


Публикации:


Проза:

КРЪЩАВКА/ брой 24 декември 2010


Публицистика:

ЗА ВЕЛИКИТЕ МИСЛИТЕЛИ И ОБРАЗА В ОГЛЕДАЛОТО/брой 25 януари 2011

БЪЛБУКАНЕ ИЗ БЛАТОТО/ брой 26 февруари 2011


Преводи:

Елдар Ахадов - ВЪЛШЕБНИКЪТ ХОХОТИНОВИЧ/ брой 25 януари 2011

Елдар Ахадов - МОЛИТВА ЗА ВЗАИМНО ОПРОЩЕНИЕ/ брой 27 март 2011

Елдар Ахадов - ЗАРАДИ ТЕБ/ брой 87 септември 2016