СРЪБСКА ЦИГАНСКА ПОЕЗИЯ

превод: Станко Нацев

СЪМНЕНИЕ

Орехово листенце.
Женско оченце.
Орехово листенце.
Не вярвай на жена.
Две орехови листа.
Не вярвай дори на вдовица.


КАКВО СИ БЕЗ КОНЧЕ

Имам шест кончета,
шест изминати пътя.
Две ще продам на пазара,
за да си купя веселба.
Два пътя вече никога
няма да мога да измина.
Други два ще продам,
за да погреба жена си.
Ще осиромашея с четири пътя.
Ще ми останат още две кончета
за продан.
Ще си доведа нова жена.
Но какво ще правя без кончета?
Пътищата ще избягат от мен,
а аз ще стоя като закован.


КРАСАВИЦА

Добро утро, красавице!
За твоето око малко е хилядарка.
За твоите гърди десет години ще ходя пеша.
За твоите устни ще си забравя гласа.
За твоите бедра се полага затвор.
Добро утро, красавице!
Яхни зеления кон и препускай.
Ще те чакам в шумака.
В шатра, пълна с неродени деца,
със славей и зюмбюл,
с постеля - моето тяло,
възглавница - моето рамо.
Добро утро, красавице!
Ако не дойдеш, ще изтегля ножа от хляба,
ще го изтрия от трохите
и ще те пронижа право в сърцето.


КРАЖБА

Леле Боже, що сторихме!
Откраднали сме коне,
впрегнали сме ги в кола
и сме побегнали далеко, далеко.


МОМИЧЕ И РОЗА

Расте роза
под моя прозорец.

Нека расте,
нека си расте.

Растат ми гърдите
под блузата.

Нека растат.
Нека си растат.

Откъснах розата
и я пъхнах в пазвата.

Нека я търси.
Нека да я търси.

Ще ме разкопчае.


ТЪГА ПО МОМЧЕ

Никой не знае колко голяма е моята тъга.
Днес се жени моето момче и не мисли за мене.
Нощес друга ще люби.
Когато се събуди, тя ще му поднесе закуска на поднос.
Когато тръгне на път, ще го провожда до планината.
Като се връща от път, ще го чака пред къщата.
Никой не знае колко голяма е моята тъга.
Под копитата на коня му любовна песен извира.
Дори не си спомня моето име. Не говори за мен.
Пъстри дарове са отрупали трапезата.
Тя излиза гола от стаята
и се хвърля в отворените му ръце.


ЛЮБОВНА ЗМИЯ

Пъхни ръката си в моята пазва.
Ще усетиш студена змия.
Любовна змия.
Зелена любовна змия.
Загледай се в очите ми.
Зелена любовна змия си крие в тях.
Зелената змия на любовта може да убива.
Моята любов беше като разтопено злато
и жълт месец над шатрата
и твоите рамене.
Но моята любов не е повече любов
за твоите длани и коси,
за твоите устни и сърце.
Хайде, пъхни ръка в моята пазва.
Зелената змия на любовта не спи.
Змията на любовта може да те убие.
Златото на моята любов,
луната на моята любов,
моята първа нощ в твоята
постеля,
се превърнаха в болка,
в змия със студени очи.
И със зъб на омраза.


РАЗЛИСТЕН КУКУРУЗ

Кукурузът се разлисти.
Богат е нейният свекър.

Кукурузът е подреден в редове.
Свекърът нещо се е замислил.

Мишка без опашка.
Върви свекърът без снаха си.