ЧОВЕКЪТ

Джеймс Лафлин

превод: Георги Ангелов

ЧОВЕКЪТ

който пише моите стихове
живее в някакъв друг

свят той ми ги изпраща
през пространството

когато поиска те
идват цели от

начало до край и
ми остава само

да ги напечатам кой
е този човек с какво

съм му интересен
няма никога да науча


ДОБРО-

сърдечните американци
осиновяват виетнамски

сираци от това им става
по-добре защото онова което

се е случило не им се иска
да е ставало а че се е

случило не са и мислили
че изобщо е могло

да стане защото толкова
мъдреци им казваха че няма

да се случи ако има достатъчно
свобода и напалм и

чест и авиационни бомби
много жалко че с

американците така се случи
те имат толкова добри сърца.


НЯКОИ СМЯТАТ

че поезията трябва да бъде раз-
красена или сложна аз в

това съвсем не съм уверен струва ми се
по-добре да взема проста фраза

от обикновена реч сгъстена до
краткост струва ми се това

е достатъчно повече нищо не трябва.


НЕДОРАЗУМЕНИЕ В СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ

Лисица пресече
ливадата и овцете се

разбягаха но
лисицата те не ин-

тересуваха тя търсеше
полска мишка или

катерица и ние хората
също имаме такива проблеми.


МАЛКА ГРУПА

от рискуващи капиталисти
сега предлага акции

на нова корпорация която
ще се нарича Таблетки Цианид Инк.

смятаме че с надпреварата в ядре-
ното въоръжаване ще се създаде

добър пазар за нашия
продукт предназначен за

онези които не искат да чакат
докато косите им опадат.


ФРАНЦУЗИТЕ

са толкова организиран народ
съобщават че

grande horizontalе Лиана
дьо Пужи ще предлага

на любовниците си само гор-
ната част на тялото си тъй като

долната била ре-
зервирана за съпруга й.

——————————

grande horizontalе - Знаменита проститутка (фр.)