ЦВЕТЯТА ЦЪФТЯТ…

Томихиро Хошино

превод от руски: Георги Ангелов

***
Цветята цъфтят
гледайки нагоре
лежа
гледайки нагоре
И нека да е обикновено
Чувствам дълбоката любов на Бога


***
Цъфтите ли заедно
изглеждате весели.
А само ли е всяко цвете
е тъжно, намръщено.
Ах, колко приличате
на хората!


***
Пуснали корени в черната земя
пиещи дъждовна вода
как можете така красиво да цъфтите?
Аз
къпещ се в любовта на толкова хора
защо мисля само за лошото?


***
В действителност
не трябват
много думи.
Както и в трепета
на полските цветя към вятъра
И малките жестове
имат свой блясък.


***
Цветята са красиви
защото не знаят
за красотата си?
Или могат да цъфтят красиво
защото
знаят за нея?