Димитър Васин

Димитър Васин е роден на 15.02. 1944 година в село Дамяново, Севлиевско. Учи в родното си село, гимназия в Севлиево, Учителски институт в Плевен и Българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Бил е учител, повече от 25 години редактор на вестник „Росица” - Севлиево, а последните 10 години от трудовия си стаж е организатор на читалищната дейност в Севлиево. Пише стихове от 15-годишна възраст. За първи път печата в списание „Родна реч”. Дълги години сътрудничи на много от централните издания. Негови поетични творби са излъчвани по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Превеждани са и на чужди езици. Димитър Васин е носител на Априловската награда за поезия и на много национални отличия. Член е на Съюза на българските писатели. Автор е на стихосбирките „Праг”, „Когато се открием”, „По пладне някъде”, „Животопис”, „Осмоболия”, „Идвам и аз…” (за деца), „Опора”, „Горещници”, „Наследство”, „Стряха”, „Шевица”, „Съм и…”, „Пладнище”, „Обърнати отсъствия” (електронно издание) и „Малко е да се обичаме”.


Публикации:


Електронни книги:

ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА/ брой 36 януари 2012


Поезия:

СТЪПКА-СТЪПЧИЦА Е СМЕЛОСТТА МИ…/ брой 32 септември 2011

АЗ/ брой 33 октомври 2011

РЕСТАВРАЦИЯ/ брой 39 април 2012

УРОК/ брой 41 юни 2012

ОТКРИТО/ брой 43 септември 2012

ЗАДЪХАНО/ брой 46 декември 2012

СЪПРОТИВА/ брой 48 февруари 2013

ВКОРЕНЕНО МЪЛЧАНИЕ/ брой 56 ноември 2013

ТАТЕ, НЕ МЪЛЧИ…/ брой 59 февруари 2014

ПОЩА/ брой 62 май 2014

ПРОДЪЛЖЕНО/ брой 64 юли 2014

А НА СЦЕНАТА СМЕ САМО АЗ И ЛЮБОВТА/ брой 71 март 2015

ПРЕЗ РЕКАТА/ брой 74 юни 2015

ЯДРО/ брой 81 февруари 2016

ДИМИТРОВЧЕТА/ брой 86 юли 2016

ВЯРНОСТ/ брой 95 май 2017

ДИМИТРОВЧЕТА/ брой 103 февруари 2018

НАСЛЕДСТВО/ брой 107 юни 2018

ПОЕТЕ, ЧУВАШ ЛИ/ брой 107 юни 2018

СКРИТО НИКОГА НЕ ВЗЕМАМ/ брой 124 януари 2020

ДЪЛБОКО/ брой 144 януари 2022

ДИМИТРОВЧЕТА/ брой 153 декември 2022

ПОДЕЛЕНО/ брой 157 април 2023

ТАЙНА/ брой 158 май 2023


Проза:

ЗАВРЪЩАНЕ/ брой 74 юни 2015


Критика за Димитър Васин:

ИЗХОДИ ПРЕЗ ЕХОТО НА СЪРЦЕТО/ автор: Анжела Димчева/ брой 44 октомври 2012

ФОРМИ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ/ автор: Анжела Димчева/ брой 60 март 2014


За Димитър Васин:

БАЛАДИЧНО ЗА ВИНОТО/ автор: Димитър Гoрсов/ брой 37 февруари 2012