Александър Филц

Александър Орестович Филц (р. 1954) е украински психиатър, психотерапевт, психоаналитик и преводач на психоаналитична литература. Доктор на медицинските науки (1993), професор. Завеждащ катедрата по психиатрия и психотерапия в Лвовския държавен медицински университет. Президент на Украинския Съюз на психотерапевтите (от 1993). Почетен президент на Европейската асоциация на психотерапевтите (ЕАП) (от 2001). Завършил е Лвовския медицински институт и интернатура по психиатрия (1978). Работил като психиатър (1978-1980). В 1980-1992 г. е работил в Научно-изследователския институт по психиатрия в Академията за медицински науки СССР (Център за психическо здраве). Завършил е клиническа ординатура, аспирантура и докторантура. През 1987 г. е защитил кандидатска дисертация по медицински науки. През 1992-1993 работил и стажувал в Австрия (Виена) в юридическия терапевтичен център Митерщаг под ръководството на проф. Бьoрнер. Чел лекции на тема «Психиатрия и психоанализа» в музея на З. Фройд. През 1996 работил и стажувал по психоанализа в Боннската психосоматична клиника. В 1992-1999 г. се е обучавал по групова психоанализа в Австрия. Автор на оригинален проект за групово обучение на метода на психотерапията (включително психоанализа), който е приет от Европейската асоциация на психотерапевтите. Във формата на този проект са били обучени 90 украински психотерапевти, получили сертификати, единни за страните от Европейското съдружие. Чел е лекции по обучаваща психоанализа в Днепропетровск, Киев, Одеса, Харков и др. градове на Украйна. Особено внимание отделя на изследването на проблема «Време и безсъзнателно». Превел на руски и украински от немски и английски редица произведения на З. Фройд, както и трудове на Х. Дейч, М. Шмидеберг, О. Кьорнберг, А. фон Шлипе, Й. Швайцер и др. Един из преводачите на «Речник на психоаналитичните термини и концепции» (2000). Автор на книгата «Ръководство по групова психоанализа» (2003, в съавторство с немски психоаналитици) и редица трудове по психоанализа, психотерапия и др.


Публикации:


Интервю:

ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ КАТО ПСИХИАТРИЧНА ДИАГНОЗА/ интервю на Евгений Гуцул/ брой 32 септември 2011