Алексей Мартинов

Алексей Сергеевич Мартинов, историк, е роден на 21.05.1987 г. в г. Донецк, Украинска ССР. Руснак, православен. Историческите му корени са в съвременните Нижегородска и Курска, Белгородска области на Руската Федерация. От 2007 г. е помощник-консултант на депутат от Донецки областен съвет. От 2009 г. е аспирант на катедрата по световна история в Донецкия национален университет. Сътрудник в Центъра за политологически анализ и технологии (Донецк). Сфера на интересите: научна и обществено-политическа дейност - изследване на историята и съвременните руско-украински отношения, проблеми на украинското националистическо движене, опровержение на фалшификациите на историята на Великата Отечествена война; участие в дейността на руските си съотечественици в региона на Донбас. Сътрудничество с организациите на руски сънародници: Донецка областна организация «Донбаска Рус», Народно-патриотичния блок «Донбас», Украинския филиал на Института за страните на СНГ (има публикации в информационно-аналитичния мониторинг Институт за Украйна). Автор на редица научни и публицистични трудове по историята на украинския колаборационизъм и проблематиката на руско-украинските отношения, съавтор на научнопопулярните книги «Украинският фашизъм. Поглед от Донбас» (Донецк, 2008), «Украинският национализъм и Донбас. Историческа ретроспектива» (Донецк, 2010). Участник в редица международни конференции. Привърженик на интензивното развитие на руското движение в Украйна, активизирането на младите руснаци, оздравяване на хуманитарната сфера в руско-културните региони в Украйна. Привърженик на максимална интеграция на Донбас и руско-културна Украйна с Руската Федерация, на основата на източнославянската цивилизационна матрица.


Публикации:


Публицистика:

КУЛТЪТ КЪМ ВАСИЛ СТУС КАТО ИНСТРУМЕНТ НА РУСОФОБСКА КАМПАНИЯ!/ брой 32 септември 2011