Михаил Тошков

Михаил Тошков е роден на 9.01. 1931 г. в Пловдив. Издал е книгите „Ръждивата брадва” (стихове, 1963), „Спирала” (стихове, 1967), „Протуберанси” (стихове, 1968), „Въоръжени с надежда” (есета за Априлското въстание, 1976), „Ламар” (разговори и беседи, 1977), „Знак и дума” (стихове и екслибриси, 1982), „Повярвай в моя Бог” (роман, 1984), „Гнездо на хищна птица” (стихове, 1993), „Поправка на фенера” (стихове,, 1998), „Триножник” (стихове, 2001), „Стъклено тяло - I” (мемоари, 2007), „Смъртта не е…” (документална повест, 2010), „Внимателни шаржове” (2010). Тошков има множество публикации в областта на критиката, литературната история, изобразителното изкуство. Творбите му са преведени на английски, френски, руски, унгарски, финландски и румънски език. Носител е на престижни литературни награди: „Пеньо Пенев” - за поезия (1990), за морска поезия - Варна (1990), „Хр. Ботев” - за публицистика (2007), Награда на МНО - за цялостно литературно творчество. Дълги години работи като художник; взел е участие в десетки изложби на малката графика в България, Италия, Чехословакия, Белгия, Полша, САЩ; представял е и самостоятелни изложби на екслибриси, портрети и пейзажи. М. Тошков е създател и председател на Съюза на свободните писатели; бил е член и на Сдружението на българските писатели. От 2006 г. е член на СБП. Последната значима изява е юбилейната изложба „Внимателни шаржове”, открита на 15 март 2011 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.


Публикации:


Поезия:

БОГ Е НАВСЯКЪДЕ!/ брой 32 септември 2011


Публицистика:

КУЛТУРА - НАРОД - ДЪРЖАВА/ брой 38 март 2012


Критика:

МЕТАРЕАЛИЗЪМ… ЩО ЗА ПТИЦА?/ брой 32 септември 2011

РИСКЪТ ДА СИ НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ/ брой 33 октомври 2011

ОБИГРАНОСТТА НА ПОЕТА-БЕЛЕТРИСТ/ брой 108 юли 2018

БЕЛЕТРИСТИКА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ИДЕАЛ/ брой 130 септември 2020