Олга Четверикова

Олга Николаевна Четверикова е руски учен. К.и.н. Работи в Катедрата по история и политика на страните от Европа и Америка в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) към МИД на Русия. Доцент. Завършила е факултета за МО (Международни отношения) в МГИМО през 1983 г. Работила е в Института за обществени науки на катедра на международното работническо движение. Специализирала е по проблемите на социалната и политическа история на страните от Латинска Америка. Има научни статии по проблемите на изучаването на особеностите на политическите религиозни движения, политическото съзнание и политическата култура на латиноамериканските страни. Кандидатската й дисертация на тема «Тенденции и противоречия в работническото движение в Перу през 1975-1980 г.» е посветена на изследването на социалните конфликти Перу в периода на военния режим на Моралес Бермудес. След работата си в института е сътрудничили на редица вестници и списания, занимавала се с въпроси от политическата история на Русия, има публикации по теми, свързани с руската политическа култура. Област на научните й интереси: основи и еволюция на европейското религиозно съзнание, Римокатолическата църква в европейската геополитика, етнически и религиозни конфликти в Западна Европа в края на XX - началото на XXI в., финансови механизми на европейската политика в най-ново време, религиозно-финансови аспекти на глобализацията, нови религиозни движения и корпоративна религия. Монография «Религия и политика в съвременна Европа» (2005). Чете лекции и провежда семинарни занятия по курса «Най-нова история на Запада» на 2 курс МО и води семинарни занятия по курса «Нова история на Запада» на 1 курс МО. Чете курсове «История на Белгия и Нидерландия» на 3 курс МО, «Външна политика на Белгия и Нидерландия» на 4 курс МО, «Култура и религия на страните на Запада» на 3 курс МО, «Религия и политика в съвременна Европа» на 1 курс магистратура «Регионознание», «Финансови механизми на световната политика» на 3 курс МИО и 1 курс магистратура МИО «Международни финанси», участва в четенето на курсовете «Политическа система и култура на страните от Запада» на 3 курс МИО и «Конфликти в съвременна Европа» на 1 курс магистратура «Регионознание». Участва в редица научни конференции.


Публикации:


Публицистика:

ОКУЛТНИ КОРЕНИ НА ПРОЕКТА ЗА ГЛОБАЛНО УПРАВЛЕНИЕ/ превод: Tатяна Любенова/ брой 31 юли 2011


Интервю с Олга Четверикова:

БИЛ ГЕЙТС И ВЯРАТА В ЛУЦИФЕР/ брой 63 юни 2014