Кремена Коева

Кремена Коева е родена през 1986 г. в град Русе, където завършва СОУ „Христо Ботев” с хуманитарен профил. През 2010 г. се дипломира в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” - специалност Славянска филология. Публикувала е свои стихотворения, преводи и статии в алманах „Извор” - Русе, изданието на съюза на преводачите в България - сп. „Панорама”, вестник „Пловдивски университет” и други издания за литература и култура. В неин превод от сръбски език са представени някои от творбите на Давид Албахари, Ана Ристович и Бранимир Кършич. Награждавана е в конкурса за превод на поезия и проза през 2008 г. и 2009 г., организиран от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, а през 2010 г. е отличена в литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет”. Нейни стихове са преведени на сръбски, английски и испански език.


Публикации:


Поезия:

ПИСМО ДО ТАТКО/ брой 31 юли 2011