ПОЧИНА ВЛАДИМИР ГОЛЕВ

На 15.07. 2011 г. ни напусна Владимир Иванов Голев, поет, драматург, белетрист и литературен критик. Писателят е роден на 20.08. 1922 г. в гр. Банско. Завършил е Българска литература в Софийския Университет (1950). Работил е в различни издания като редактор - сп. „Пламък”, сп. „Съвременник”, в. „Студентска трибуна”, Радио Москва, Сценарната комисия при Студията за игрални филми, издателство „Народна младеж”. Той е автор на стихове, поеми, повести, романи, драми, очерци, мемоари, есеистика и на мемоарно-биографичната книга „Спомени за старата къща”. Носител на Голямата награда в конкурса за криминален разказ „Атанас Мандаджиев”.
Светла му памет!