Илия Бешков

Професор Илия Бешков Дунов, български художник, е роден на 24.04.1901 година в град (тогава село) Долни Дъбник, Плевенско. Завършва гимназия в Плевен. Следва две години в Юридическия факултет на СУ, учителства в родното си село, завършва Художествената академия (1926). Сътрудничи на редица издания у нас. Преподава в Националната Художествена академия от 1940 г. до смъртта си. Илюстрира и оформя над 60 книги. Умира на 23.01.1958 г. в София.


Публикации:


Проза:

ЗА БОТЕВ/ брой 31 юли 2011

АПОСТОЛА/ брой 31 юли 2011

ДВУБОЯТ АЛЕКО - БАЙ ГАНЬО/ брой 37 февруари 2012

РАВНОАПОСТОЛИТЕ/ брой 40 май 2012

ЯВОРОВ/ брой 48 февруари 2013

ИНТЕРВЮТО/ брой 49 март 2013

ИЗВАДКИ ОТ ЛЕКЦИИ/ брой 49 март 2013

НАРОДНАТА ПЕСЕН/ брой 50 април 2013

МАЙСТОРА/ брой 52 юни 2013

ЗА ПЕТЪР ДЪНОВ И ЗА БОТЕВ/ брой 78 ноември 2015

ТЕАТЪРЪТ/ брой 81 февруари 2016


Публицистика:

АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ/ брой 83 април 2016

ЗА ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ/ брой 89 ноември 2016


Интервю с Илия Бешков:

ГОСТ НА СПИСАНИЕ “РОДНА РЕЧ”/ брой 51 май 2013


За Илия Бешков:

ПО МЯРКАТА НА ИЛИЯ БЕШКОВ/ автор: Никола Иванов/ брой 15 декември 2009

ИЛИЯ БЕШКОВ/ автор: Веселин Ханчев/ брой 27 март 2011

ОСТРИЕТО НА ПИСЕЦА/ автор: Дечко Узунов/ брой 31 юли 2011