Александър Швецов

Александър Сергеевич Швецов (30.06.1951 - 07.10.1999), руски поет, е роден в село Поповское, Соколски район, Вологодска област. Завършва средно образование в град Сокол и естествено-географския факултет на ВГПИ. Работи в заводи, по строежи, в селско училище. Служи в Съветската Армия - в Нагорни Бадахшан и Молдавия. Пише стихове от рано. Участник в областни литературни семинари (1973 г.) и Общосъюзно съвещание на младите писатели (Москва, март 1979 г.). В септември 1973 г. се запознава с известния руски поет-фронтовак Николай Константинович Старшинов, изиграл в живота на поета огромна роля и като наставник, и като човек. Лауреат на областни поетични конкурси и първа награда за най-добра книга на годината в поредицата “Млади гласове” на издателство “Млада гвардия” и ЦК на ВЛКСМ (1980). Публикува в много национални издания: сп. “Младежка естрада”, “Наш съвременник”, “Автограф”; колективни сборници, алманаси. Стиховете му са включени в “Антология на руската поезия на XX век” (1999, гл. редактори Владимир Костров, Генадий Красников). Член на Съюза на писателите от 1983 г. Дълго време е отговорен редактор на поредицата “Кооперайт” - Коми на книгоиздателство ТОО “ПАС”. Помага на множество талантливи поети да издадат свои книги. Приживе публикува 4 книги със стихове: “Крилатият сняг” (1979 г.), “Северни резки” (1980 г.), “Селски дневник” (1981 г.), “Златният вход” (1993 г.). На стиховете на Алексанъдр Швецов са присъщи лирическата задушевност, острото историческо усещане за ставащото в света. Превеждал от езика коми. Освен стихове, пише проза и литературоведски изследвания. Много години проучва “Слово за полка на Игор”, изказва свое виждане по проблема за авторството му. Резултат на тези изследвания е книгата “Източниците на руския тайнопис”, издадена през 1994 г. заедно със съмишленици. Загива трагично. Няколко дни преди смъртта си завършва подготовката на ръкописа на новия си поетичен сборник “Хълмове”, издадена през 2001 г. от Вологодската писателска организация и веднага превърнала се в библиографска рядкост.


Публикации:


За Александър Швецов:

В ПАМЕТ НА ПОЕТА НА ХЪЛМОВЕТЕ АЛЕКСАНДЪР ШВЕЦОВ/ автор: Вячеслав Белков/ брой 31 юли 2011