ЗАТВОРНИЧЕСКИ ХИМН

Рони Лескуфлер

превод: Никола Инджов

Как се живее между четири стени
Какъв въздух се диша между четири стени
Без небе без хоризонт който ви опиянява

Между четири стени никой
Да размениш дума или мисъл

Между четири стени без образ и подобие
Между четири стени без околности и път
Само часа на смъртта очаквате вие
Без цветя птици планини и долини

Между четири стени огромна мъка приижда
На злосторника вятър минал по покрива

Какво може да се направи между четири стени
Да се вика да се плаче или по-добре да се сънува

Между четири стени нищо повече от четири стени
Четири потресаващи стени и мисли за улицата
За минувачите които забравят че вас ви убиват
Вярно е че от предпазливост ставаме мъдри