Рони Лескуфлер

Рони Лескуфлер (1942-1967) е поет и революционер от Хаити. Играе в малък любителски театър Хамлет. Участва като нелегален в политическата борба. Арестуван и убит на 25 г. от полицията на диктатора Дювалие.


Публикации:


Поезия:

ЗАТВОРНИЧЕСКИ ХИМН/ брой 31 юли 2011/ превод: Никола Инджов