ОСТРИЕТО НА ПИСЕЦА

110 години от рождението на Илия Бешков

Дечко Узунов

Чуден човек беше Илия Бешков.
Той беше изключителен художник и поет!
Увлекателен събеседник.
Надарен музикант! Пееше и свиреше на дървения дудук и тихо, и буйно - пееше и играеше с нежност и страст!
Карикатуреше и се подиграваше на поповете…, а ходеше редовно на църква!
Почти не рисуваше по натура, а рисунките му бяха по-живи, по-действителни и точни!
Обичаше простите хора, ненавиждаше простаците…
Тънко чувствителен, чувствен и любвеобилен…Но често ставаше саркастичен и по своему циничен.
Завърши живопис в Художествената академия, но не уважаваше живописта. За него рисунката изчерпва и изкупва всичко в изобразителното изкуство. Той често повтаряше: „Само чрез острието на писеца изтича чувството и мисълта на художника най-ясно, най-прецизно и най-точно.”

26 януари 1964 г.