Васил Тончев

Васил Иванов Тончев е роден през 1941г. в гр. Пещера, завършва гимназия в гр Плевен. Висше образование - машинен инженер. Работи като проектант в ИПП “Главпроект”, а от 1980 г. във външнотърговската организация “Техноимпорт-експорт”. От 1986 до 1990 г.е представител на същата организация в Москва. След промените у нас има собствена фирма за инженерингова дейност. Писал е политически памфлети, сатира и разкази, публикувани в периодичния печат. Автор на книгата с разкази “Писма от Швейцария” (2011).


Публикации:


Проза:

МАДАМ/ брой 31 юли 2011

ЗНАК НА СЪДБАТА/ брой 31 юли 2011