ЛЕКЦИЯ НА ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ СЕНЧЕНКО В МАУП

Диана Олшанска

превод: Литературен свят

На 24 септември посети Суми професорът, доктор на техническите науки, академик от Международната академия за информатизация, заслужилият деятел на науката и техниката на Украйна,  директор на Книжната палата на Украйна Николай Иванович Сенченко. Той изнесе пред студентите от МАУП лекция.

По думите на Николай Сенченко, целта на лекцията му е да  обърне внимание на бъдещите мениджъри на влиянието на масонските организации върху украинската политика въобще и на всеки украинец в частност.

- Мога да ви уверя, че и днес в Украйна има много масони, има представители на няколко масонски организации - каза Сенченко.  «В масонството има няколко степени на посвещения. Например, «Великият Изток на Украйна» има 33 степени на посвещение. В Украйна няма масони от висшите степени на посвещения. А имайки предвид строгата йерархия на такива структури - масоните от високите степени ръководят тези от ниските степени - може да се направи изводът, че държавата ни се ръководи отвън».

Николай Сенченко се спря на дейността на «Римския клуб», който е създаден през 1968 г. По неговите думи, членове на «Римския клуб» са много учени със световно име, сред които и наши сънародници - Борис Патон, както и покойният Николай Амосов.

- «Римският клуб» издигна теорията за «златния милиард», според която екологията на Земята ще издържи само тогава, когато на земното кълбо живеят не повече от 3 млрд. души. Т.е. съществува така нареченият «златен милиард», състоящ се от населението на страните от Западна Европа и Северна Америка. Населението на всички останали страни трябва да обслужва този «златен милиард». Днес на планетата живеят 6 млрд. 400 млн., и според тази теория, населението на планетата трябва да се намали наполовина - съобщи Сенченко.

Твърдението си, че политиката на световното правителство е насочена към геноцид на народите, които не са в «златния милиард» Сенченко илюстрира с Украйна.

- Статистиката сочи, че започвайки от 1992 г., за 12 години населението на Украйна е намаляло почти с 5 млн. (По данни на Института по демография и социология на АН на Украйна, ако през 1992 г. в Украйна са живели 52 млн. 200 хил., днес те са  47 млн. 440 хиляди.) По официални данни на ООН, до 2050 г. населението на Украйна трябва да се намали с 40 процента. Случващото се е не само естествено намаляване, потвърди заместник- директорът на Института по демография и социология към АН на Украйна, помощник на президента на Украйна Ела Алифанова. Тя заяви, че ако нивото на живота беше останало на нивото от 1989 г. и се бяха запазили същите психологически и др. условия на живот на населението, населението би се съкратило само с 2,5 процента. Т.е. демократичните реформи, за които толкова много се говори днес, отнеха в Украйна живота на  2,5 млн. души - обобщи Сенченко.

Освен реформите, цел и резултат на които, според Сенченко, е било разрушаването на украинската промишленост, съществуват и други фактори на геноцид. Например, дейността на международните корпорации.

- Днес в света работят 7-8 корпорации, доставящи хранителни продукти. Анализирайки хранителните добавки, съдържащи се  в продуктите, доставяни в Украйна, е открито, че много от тях предизвикват ракови образувания, алергии, заболявания на червата, повишават артериалното налягане и др. Например, добавката Е-621, активно използвана за подобряването на вкусовите качества на много продукти, съществено влияе на зрението. Изследванията, проведени с плъхове, са показали, че Е-621 разрушава ретината на окото. Днес официално в Украйна са разрешени за използване 351 хранителни добавки, от които 112 (почти една трета!) са забранени на Запад.

Николай Сенченко каза, освен хранителните добавки, пагубно действат и добавки, съдържащи се в цигарите и слабоалкохолните напитки. Те предизвикват зависимост и снижават интелектуалния потенциал. Впрочем, на цигарените кутии, доставяни в Украйна от Америка, често пъти е написано: «Не за разпространение в САЩ».

Лекторът призова разумно да се използват компютърната техника и информационните технологии, които в последно време се насаждат прекомерно чрез различните западни фондове. При информационна предозировка човек не успява да осмисли информацията, а това води до деградация - счита Сенченко.

Картината на геноцида на украинския народ, описана от Сенченко, завършва  с културната революция.

- По твърдението на новите марксисти от франкфуртската школа - каза Сенченко - трябва да се унищожи културата на този народ, където е необходимо да се направи революция и никаква друга революция няма да бъде необходима - този народ ще бъде наш. Подобна културна революция в САЩ доведе до това, че днес затворите на Америка са пълни с престъпници. Днес в САЩ 2 млн. души пребивават в затворите, сред тях почти 60 процента са младежи. Аналогична ситуация е сега и в Украйна.

Като директор на книжната палата на Украйна, виждам следите на културната революция например в разрушаването на книгоиздателствата - продължи Сенченко. - През 1995 г. Украйна и Русия имаха еднакви стартови условия за развитие на книгоиздателството. В законодателството на Русия бяха приети привилегии за издателите, в Украйна такива нямаше. Стигна се до там, че до скоро (от 1 юни 2004 г. привилегии в книгоиздателството все пак бяха въведени) в Украйна се издаваше по-малко от една книга на човек. За сравнение: в Русия и Белорусия - 4, в САЩ - 7, Китай - 9 книги на човек.

Наред с масоните има и други латентни (тайни) структури на световната политика, целта на които е чрез управлението на парите да осъществяват наддържавното управление на Украйна - твърди Сенченко. Като пример лекторът се спря на дейността на световното правителство и МВФ.

- В Украйна цената на долара в гривна не намалява, докато в същото време в цял свят доларът пада (доказателство за това е растежът на цените на бензина). Защо? Защото Украйна я заставят изкуствено да сдържа падането му. Същевременно Украйна всячески е подтиквана към приемането на закон за продажбата на земя, за да може чрез подставени компании тя да бъде изкупена за долари. След което доларът може и да се обезцени.

Ако в държавата повече се цени чуждата валута - това показва, че тази държава се управлява от държавата, на която принадлежи тази валута. Т.е. МВФ и Федералният резерв на САЩ управляват нашите пари. Федералният Резерв е на малък брой  банкери и е частна банка на САЩ.»

Според Сенченко тази група банкери управлява украинската финансова система и такава е ситуацията не само в Украйна.

- 358 от най-богатите хора в света притежават 40 процента от богатствата на планетата. Земята е поделена на богато малцинство и бедно мнозинство, а това е изключително опасно. В Украйна нараства диференциацията на населението: по данни на ООН, 6 процента от населението Украйна гладува, 80 процента имат доход по-нисък от необходимия за съществуване и само 3-4 процента от украинците са в категорията на богатото население. А Аристотел твърди, че демокрация може да съществува само в тази страна, където по-голямата прослойка от населението съставлява средната класа. Затова трябва да се борим за увеличаването на средната класа - каза Сенченко.

В лекцията си той посочи множество интересни факти. Лекторът представи на студентите от МАУП свои отпечатани трудове и книги на негови колеги по тази тематика. Сред тях бе и енциклопедичният речник «Руското масонство 1733-2000 г.» - труд, в който са събрани сведения за всички масони, живели на територията на Руската империя; там са представени и украински масони - Михаил Грушевски, Владимир Виниченко, Симон Петлюра и др.

В книгата на Сенченко «Латентни структури в световната политика» може да се прочете за «Ордена на потомците на Богдан Хмелницки» - украинска тайна организация, в която работят бивши сътрудници на спецслужбите, за които почти нищо не се знае, докато в същото време те имат досиета практически на всички политици и бизнесмени, присвоявали национални богатства на Украйна.

В книгaта «Украйна по пътя на независимостта или неоколонизация» се проследяват колониалните черти в икономиката и управлението на държавата - вилите, домовете, сметките зад граница на управляващите; промишления растеж от 8 процента, с който се гордее сегашното правителство, е постигнат за сметка на продажбата на ресурси и т.н.

В «Бяла книга на Украйна», написана от Сенченко в съавторство, е показано как е била разрушена промишлеността на Украйна.

Той цитира и книгата на полковника на управлението на външното разузнаване Прохоров «Спецслужбите на Израел», в която може да се прочете как бившият министър-председател на Украйна Ефим Звягилски през 1994 г. изнесъл от Украйна в Израел с помощта на израелската спецслужба Натив 300 млн. долара. Съвсем наскоро Ефим Звягилски получи званието Герой на Украйна. Пита се: какво трябва да направиш, за да станеш Герой на Украйна? - Тайно да изнесеш 300 млн. долара?!

По време на лекцията прозвучаха и други интересни умозаключения:

- Днес в САЩ са двама кандидатите за президенти, но който и да дойде на власт на предстоящите президентски избори, Америка ще бъде управлявана от масоните от ордена «Череп и кости», тъй като и двамата кандидати - и Джорж Буш, и Джон Кери са завършили Илинойския университет и са членове на Илинойския орден «Череп и кости», основан през 1832 г.

- КПСС била построена на масонския принцип. За това има много потвърждения, например, ритуалът на посвещение (встъпването в партията), строгата йерархия (контрол на вишестоящия партиец над стоящия под него) и т.н.

- Пушкин и Лермонтов били убити от масоните от «Великия Изток на Франция». За това може да се съди от масонски архиви, които по време на Втората световна война случайно попадат в СССР.

През 1945 г. в Долна Силезия съветските войски откриват влак с масонските архиви на Франция, Белгия, Холандия; те доскоро се намирали в специалния архив на КГБ. През 1991 г. архивът беше отворен. После президентът на Борис Елцин и по съвместителство рицар от ордена «Малтийски кръст», предава тези документи на масонските ложи, на които те принадлежали.

- След бомбардировките на Хирошима и Нагасаки японските масони се заклели да унищожат Америка. Понастоящем 40 процента от американските банки, 47 процента от ценните книжа на САЩ и даже Холивуд принадлежат на японци.  

Студентите и преподавателите от МАУП изслушаха лекцията на професор Сенченко с голям интерес. Подобна лекция беше изнесена и в Сумската областна библиотека „Н. Крупская”

(със съкращения)


в. “Данкор”, 28. 09. 2004