Ангел Стоилов

Ангел Стоилов, български писател и журналист, е роден на 27.02. 1940 г. в град Марица, Хасковско, днес Симеоновград. От 1949 г. живее в Димитровград. Завършва гимназия в Димитровград, а през 1965 г. - българска филология в СУ „Климент Охридски” и работи последователно като журналист във вестник „Димитровградска правда” и Радио София, литературен редактор е на списание „Художествена самодейност”. Преподавал е във вечерното училище „Гео Милев” в Димитровград. Печатал е литературни рецензии, очерци и разкази в местния и централен печат.- в „Литературен фронт”, в алманах „Антени”, във в-к „Вечерни новини”, сп. „Отечество”. В общинския младежки дом неговото име носи средношколски литературен кръжок през 1988 г. с ръководител Атанас Капралов. Ангел Стоилов е автор на белетристичния сборник „Димитровградски разкази” (1972), публицистичната книга за ТЕЦ Марица-изток „В авангарда на класата”(1973), „Първи комсомолски” (1979), която е последната творба на рано починалия писател и журналист. През 1984 г. посмъртно излиза романът му за деца и юноши „Малките димитровградци”. Има приети книги в изд. „Народна младеж”, „Български писател”, „Хр. Г.Данов”. Умира на 23.03.1979 г. в София.


Публикации:


Проза:

МИНЬОРСКА КЪЩА/ брой 54 септември 2013


За Ангел Стоилов:

ДРУГИТЕ ЗА АНГЕЛ СТОИЛОВ/ брой 31 юли 2011