Галина Джурова

Галина Джурова е родена в Русе. Завършила е Математическа гимназия и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Работи в Регионална библиотека “Любен Каравелов” в Русе като библиотекар, завеждащ отдел “Местна история”. Занимава се с краеведска и библиографска дейност. Има около 200 статии на историческа и литературоведска тематика, поместени в местния и централния периодичен печат, в специализирани и научни издания, както и издадени библиографски справочници с общ обем над 2000 страници. Участвала е в научни конференции. Литературно-историческата разработка, с която се включва в националния конкурс “Иван Вазов и Захари Стоянов - общо и различно” през 2000г., е поместена във в.”Литературен форум” като една от най-добрите в конкурса. През 1999 г. излиза стихосбирката “Заради утрото” с издател и редактор Йордан Палежев. През 2007 г. издава сборник с избрани статии “Какво не знаем за миналото на Русе”. Член е на Русенското дружество на Съюза на учените в България. Пише разкази от 2009 г. Два от тях са публикувани под псевдоним във вестник “Словото днес” през февруари 2010г.


Публикации:


Проза:

ИЗПИТАНИЕ/ брой 31 юли 2011

ВЛАСТ/ брой 36 януари 2012