Никола Филипов

Никола Лазаров Филипов е роден през 1948 г. в Асеновград. Завършил е физика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и има следдипломна квалификация по стандартизация и метрология. Още като ученик започва да пише и е публикувал стотици свои статии, очерци, разкази и стихове в над двадесет български и чуждестранни вестници и списания. Първата му самостоятелна книга „Воден през вековете” е с краеведчески характер и е издадена през 1996 г. Същата засяга отблизо и съдбата на бежанците от Македония и Тракия. Книгата му „Как да икономисаме 30% от електроенергия” е ценен наръчник от практични съвети за всяко домакинство. Стихосбирката му „Пленена душа” представлява лирика, посветена на вечната тема в изкуството - темата за любовта и красотата. Сборникът „Що е то Лондон и що прави нашенецът там” описва в хумористично-сатиричен стил патилата на наследниците на Бай Ганю, но е и ценен пътеводител, а също така дава пръв гласност на някои непопулярни факти и реалности от английската действителност. През 2010 г. книгата излезе във второ преработено и допълнено издание. Под печат e книгата на Филипов „Свети Кирик”- Горни Воден-Долни Воден”- историческа студия за посочените селища и манастир.


Публикации:


Проза:

ВЕЛИКОДУШИЕ/ брой 31 юли 2011

ЮСУФ - ЙОСИФ/ брой 31 юли 2011

ПО-ДОБРЕ - НА ОНЯ СВЯТ!/ брой 31 юли 2011

ВЕЛИК И МОГЪЩ/ брой 31 юли 2011

КАКВА СЕ ОКАЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ/ брой 64 юли 2014


Публицистика:

УЧРЕДЕНО ПИСАТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО/ брой 117 май 2019