МАЙСТОРЪТ НА ЧАЙ

Елена Диварова

                          На Йони,
                          който приготви чай „Седемте ангели”

Зимният ден.
Само чиста надежда.
Всичко е бъдеще време -
децата покълват
в топлата стая
и нямат идея в какво ще пораснат.

Чайникът сяда на масата,
в него цъфтят светове.
Кой днес е майстор на чая?
Русо високо момче.

Ето, пак оживяват
танцуващи фигури
върху древната глина!
Пак съм там, на магарето,
аз съм магарето, аз съм Силен*
и загубих ума си от мъдрост.

Този танц, този танц продължава.
Чак до днес, чак до винаги -
рождества посред зима.

Да, Земята
като чаена чаша е топла и пълна.
Дом за хора в сърцето на ангел.
Децата покълват.

——————————
 
* Силен (мит.) - възпитателят на Дионисий, винаги пиян от мъдрост и жизнелюбие