ИЗ «ТАЙНИЯТ СЪВЕТНИК НА ВОЖДА» (2004)

Владимир Успенски

превод: Литературен свят

Записки на тайния съветник на вожда Н.А.Лукашов

Йосиф Висарионович беше смел и решителен, и все пак той с някаква странна предпазливост, понижавайки глас, говореше за масонството, изпитвайки, както ми се струваше, страх и ненавист към тази организация, много по-тайна и по-силна дори и от световния ционизъм. Масонството като че ли беше забранена тема: заговориш, и веднага някой ще те чуе, ще направи изводи. Доколкото помня, преди войната пред мен Йосиф Висарионович само няколко пъти, в минути на крайно раздразнение, не успявайки да се сдържи, спомена за масоните. За първи път - преди процеса на Бухарин, в средата на тридесетте години. По това време Бухарин няколко пъти пътува зад граница, изяснявайки съдбата на някакъв архив, може би архива на Карл Маркс в Париж, във Виена. На масата на Йосиф Висарионович се озова донесение (не мога да си спомня: или от ръководителя на нашето агентурно разузнаване в Европа Кривицки, или от завеждащия специалния отдел в Наркомата по външните работи Деканозов), в което се съобщаваше, че Бухарин във Виена се е срещал два пъти и е разговарял с високопоставени масони като вероятно е получил от тях някакви инструкции.
«Пак масоните, пак те! - избухна тогава Сталин, с рязко движение хвърляйки пепелника от масата. - Те не душат до смърт, а смазват, сковават ръцете и краката ти! Този дракон има неизброимо количество глави! Отсечем едната - появяват се десет! Но масоните няма да ме заставят да им служа! Аз не съм по-глупав от тях! Ще видим кой ще надделее!» - «Вие сте сам, а те са по целия свят». - «С мен е партията». - «Партии е имало и ще има много, а масонство е единно и дълговечно. Ако не приживе, то след смъртта Ви те ще направят с Вас, каквото искат. Ще стоварят върху Вас всички грехове на века, ще Ви окалят». - «А пролетариатът, а интернационалът - те няма да позволят!» - «Хм, не знам», - отговорих аз.
Още веднъж подобен разговор се случи между нас, когато стана известно за втората женитба на Яков Джугашвили… И пак Йосиф Висарионович предпазливо и гневно възропта, че масоните все повече го обкръжават, проникват до него, стараят се да му натрапят волята си.