Муталип Бепаев

Муталип Азнорович Бепаев, поет от Кабардино-Балкария, е роден през 1949 г. в Казахастан. Пише на родния си език и на руски. Автор редица книги, сред които „Елбрус - белокрила птица” (стихове и преводи). Заедно с Каншаубий Адраевич Мизиев превежда книга със стихове на турския поет Ахмед Неждет.


Публикации:


Поезия:

ПОД ВЯТЪРА, В ПРЕДУТРИННИЯ ХЛАД…/ превод : Георги Ангелов/ брой 30 юни 2011