Владислав Бачинин

Професор Владислав Аркадиевич Бачинин е руски учен, действителен член на Академията за хуманитарни науки, доктор на социологическите науки. Водещ научен сътрудник в Санкт Петербургския социологически институт към Руската академия на науките, професор в Санкт Петербургския университет, ръководител на научноизследователския център на Асоциацията “Съюз на християните”. Автор на около 200 научни работи, включително 20 книги по проблеми на философията, социологията, религията, културологията.


Публикации:


Публицистика:

РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ ЮДА, ИЛИ В СВЕТА НА ПРЕОБЪРНАТИЯ СМИСЪЛ/ брой 30 юни 2011