Емилия Милчева

Емилия Недкова Милчева е родена през 1926 г. Завършва френска гимназия и Медицинска академия в София. От 1952 г. работи в системата на здравеопазването в транспорта като: районен лекар, главен лекар на медико-санитарна част, старши научен сътрудник в Транспортния медицински институт – секция „Професионални заболявания на транспортните работници”. След пенсионирането си е корабен лекар в „Български морски флот”. Има специалност по вътрешни болести, физиотерапия и акупунктура. Владее френски, италиански и руски език, ползва английски и немски.
Д-р Емилия Милчева има 62 научни публикации у нас и в чужбина свързани с професионалните заболявания на транспортните работници, профилактиката и рехабилитацията на работещите в железопътния, водния и въздушен транспорт. Взема участия в 27 национални и международни конгреси с научни съобщения. За своята научна дейност е отличавана с „Отличник на МНЗ” за 1967 г., „Народен орден на труда”-сребърен 1972 г. и др.


Публикации:


Публицистика:

СПОМЕН ЗА ГЕНИАЛНИЯ СЕВЛИЕВЕЦ ОТ ВИА “МАРГУТА”/ брой 4 декември 2008