БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ 24 МАЙ

Константинос Марицас

Относно правилната употреба на езика, преди хиляди години Конфуций е казал какво е същественото, за да бъде някой добър управник: „Като начало това, което е необходимо, е да приведе в ред имената и думите. Ако имената и думите не са правилни, езикът не е в съответствие с истината за нещата. Ако езикът не е в съответствие с истина¬та на нещата, никой не може да отстоява делата си по правилния начин. Ако никой не може да отстоява делата си по правилния начин, добрите обноски и музиката не биха се развили. Когато добрите обноски и музиката не могат да се развиват, наказанията не биха се налагали справедливо. Когато наказанията не се налагат справедливо, народите не могат да движат нито ръцете си, нито краката си. Впоследствие един човек с висш дух преценява, че е необходимо да използва правилно думите, които употребява, когато говори, а също и да изрази съзнателно това, което казва. Това, което изисква човек с висш дух, е да не съществува нищо погрешно в речта му.”
До НДК бе открит паметник на Кирил и Методий. На плочата пишеше: „ПЛАСТИЧНИЯ ЗНАК Е СЪЗДАДЕН ПО ИДЕЯ…” След протеста на грамотните българи текстът се поправи: „ПЛАСТИЧНИЯ(T) ЗНАК Е СЪЗДАДЕН ПО ИДЕЯ…”, както се вижда на снимката.

До НДК бе открит поредният паметник - отломък от берлинската стена. На новия паметник пише: „…ЗНАК НА ВЪЗТАНОВЕНОТО ЕДИНСТВО…”, както се вижда на снимката; и още не е поправено!
Берлинската стена падна, но неграмотността на България - не! С падането на стената започна възстановяването на Европа, но грамотността на българина едва ли ще се въз(с)танови. И ако не се възстанови грамотността, как ще се възстанови една Държава, една нация, както казал Конфуций?!

Може би това са паметници на българската неграмотност, която цари. И то пред НДК!
Правилната форма на глагола е: „ВЪЗСТАНОВЯВАМ СЕ несв.; възстановя се св., непрех. 1. За състояние или за отношение - отново започвам да съществувам след период на временно изчезване или прекъсване. Душевното равновесие ми се възстанови и нервите се поуспокоиха сред окръжающата тишина, Ив. Вазов, ПЕМ, 127. Неговите [на язовеца] навици, сякаш забравени през време на съня, бързо се възстановиха. Той тръгваше на лов винаги в един и същ час, прибираше се редовно на зазоряване. Ем. Станев, ЯГ, 83. След като тия дълго премълчавани думи бяха казани, мъглата между приятелите като че ли се пръсна … Между тях се бяха възстановили старите другарски отношения и сега и смехът бе по-искрен, и усмивките по-сърдечни. П. Вежинов, СО, 173.
2. За човек или за друг жив организъм - придобивам отново предишното си състояние или предишния си вид, които временно съм бил изгубил. В първите три дена след тръгването ни от Хавър, около три четвъртини от пътниците се натъркаляха от морската болест, а някои се възстановиха едва в последния ден на пътуването ни, като наближихме американския бряг. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн, 3, 32.
- Друга (остар.) форма: възстановлявам.” [Речник на българския език, том 2, изд. БАН - Институт за български език, София, 1979г., с. 600.]
Кой ще поиска прошка от Ив. Вазов за падението на България? От Ал. Константинов?
Ако е да се възтановим, по-добре да си останем както преди. Но ако желаем да се възстановим, тогава пътят е много труден. И началото, както е казал Конфуций, е езикът!
Не е чест за една нация, в зората на 21-и век, да празнува грамотността. Грамотността не е празник. Грамотността е основата на цивилизацията, на комуникацията между хората.
Вярвах, че българинът е грамотен. Щом в Министерството на Културата владеят неграмотните, България се нуждае от празник на грамотността. Но и Президентството на Р. България не е по-грамотно. В Удостоверение № 1459/96г. пише: „Президента на Република България е възстановил българското гражданство на Константинос Марицас”.

Нека поне веднъж в годината отворим една граматика, прочетем една книга. Да, България се нуждае от празник на грамотността, щом властва неграмотността!