СТИХОВЕ

Тристан Цара

превод от румънски:Огнян Стамболиев

КАК ДА СИ НАПИШЕТЕ САМИ ДАДАИСТКО СТИХОТВОРЕНИЕ?

Вземете вестник
Вземете и ножица
Изберете от вестника статия, дълга колкото дълго искате да е вашето стихотворение
Изрежете статията
После внимателно изрежете всяка дума от статията и изрезките поставете в кесия
Разбъркайте добре изрезките в кесията
После ги подредете една след друга по реда, в който са ги изсипали от кесията
Препишете ги
Стихотворението е вече готово
Ето, че вече сте “оригинален писател с невероятен стил, все още непонятен за тълпата”


РАЗОБЛИЧЕН ОПТИМИЗЪМ

светско пиене на чай в пет следобед
фабриканти на кибритени кутийки
вселенска скука
нощ по първи разряд
цистерна с азот покрита с цилиндър
философ паднал във водопад от невинни утехи
красив алпийски пейзаж с луна и разкошен ручей
каубой метнал към нас ласо от думи
ледена висулка
мисионер проповядващ безсъние
бокал върху краче с малко вода и птиче перо
гвоздей изваден от наличните чудеса
пощенска администрация и клуб на безименния воин
специален продукт под името -

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ -
и всичко това не струва и пукнат
грош
но се предлага
винаги
и навсякъде