СИБИРСКОТО СЕЛО

Аугуст Коцебу

превод: Литературен свят

От Перм до Тоболск са близо деветстотин версти; но пътищата са много по-добри и местата по-весели, отколкото между Казан и Перм. Съвсем липсват тъмните хвойнови гори, а в по-голямата си част се среща млада брезова гора и между нея големи ивици от прекрасно обработени, разорани ниви с плодородни посеви. Много села, ту руски, ту татарски, лежат недалеч едно от друго; и ако не го знаеш, особено в неделни и празнични дни, когато навсякъде се тълпят хора, не би си и помислил, че се намираш в Сибир. Къщите на сибирските селяни са много по-чисти и удобни от къщите на останалите руснаци. Почти всички имат, освен обикновена дървена къща, и превъзходна одая, и в нея слюдени прозорци, килими, застелена маса, имат и чисти дюкянчета, прекрасно подредени и с всякаква съдина, каквато отдавна не бяхме откривали в селския бит, например чаши, чашки и прочее. А изглежда, и че сибиряците са и по-гостоприемни от останалите руснаци. Впрочем, те лесно могат да се различат по особения им диалект.
Многолюдието става очевидно в делнични дни; често минавахме цели мили, без да срещнем нито един човек, а пустите поля изглеждаха в цветущо състояние като с вълшебен жезъл. Но няма нищо по-радостно и по-весело от руските селяни в празнични дни. Във всички села на открито заварваш хороводи на моми, облечени в червено и бяло или синьо, които, хванати за ръце, играят свои песни, или млади момчета, забавляващи се в някаква игра. Но последното се среща по-рядко; и аз очевидно навсякъде виждах повече жени и момичета. Никога не видях и двата пола да играят заедно. Дечурлигата са много, но почти всички са се родили още при предишното царстване. Впрочем, селяните с голямо усърдие си спомняха за своята Майка - така те наричаха покойната императрица.

1801


Коцебу, Август Фридрих Фердинанд фон (Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von, 1761-1819). Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда. Описанное им самим. В 2 ч.Ч. 1-2. Изд. 2-е. - М.: В Унив. тип., 1816; Он же. Достопамятный год моей жизни: Воспоминания Августа Коцебу. В 2 ч. Ч. 1-2. - СПб.: Тип. В.И. Грацианского, [1879]; Он же. Достопамятный год моей жизни: Воспоминания. - М.: Аграф, 2001.