ЗАЩО Е ТЪЖНО РАЧЕТО

Виолетка Петкова

ЗАЩО Е ТЪЖНО РАЧЕТО

Защо е тъжно малкото раче?
Учи се да ходи, но все назад крачи.
Нежно му говори мама рачка:
- Не тъгувай, мамино златно!
Правилна е твоята крачка,
другите крачат обратно!

Какво като ни се присмиват -
те на същото място отиват!


РОК КОНЦЕРТ

Като цар на рока
слави се жабока.
С новата китара
рок-парче подкара
в блатото любимо.
Рок-концертът почна.
Гръмна след това
дружното: “Ква-ква…”
Цяла нощ играхме,
скачахме, лудяхме,
клатехме глава:
- Ква-ква-ква-ква-ква!
Свърши песента
чак на сутринта.

А голямата луна
ни приспива: “Ква-ква-ква…”.


ЗВЕЗДНО МОМИЧЕ

В приятелство с една звезда живея
и тази нощ отново бяхме с нея.
Със звезден прах косата ми посипа,
носленцето ми лекичко пощипа -
събуди ме и тихо ме попита
дали в небето искам да поскитам.
В прегръдката си звездна ме обхвана
и всичко за звездите ми разказа:
туй “М” - обратно е Касиопея,
за нея песни пеят, а до нея
подобни на черпаци, все се пречкат,
Голяма Мечка редом с Малка Мечка;
отдясно горе се подреждат пак
звездите от съзвездието Рак;
встрани, отляво, пък е Скорпион,
отпред с колан и меч е Орион…
Поседнахме за малко по-отвъд,
в сладкарницата с име “Млечен път” -
починах и отново тръгнах да
пътувам в мрака с моята звезда.
И къщата на Слънчо тъмна беше,
защото, уморен, навярно вече спеше…
Разтърка Надя сънено очички:
- Ах, колко много блеснали звездички!
С коя ли бяхме двете на разходка
В съзвездията там… - във
небосвода?


ПРОЛЕТ В ГОРАТА

Пролет е - разлиства се гората
и се връщат птиците в гнездата.
Лиса новия си дом подрежда -
малките си в него ще отглежда.
Меца кошерите удвоява,
че голяма челядта й става -
неотдавна близо до скалата
пак с близначки се сдоби горката.
Вчера катеричка Рунтавела
пак с опашка двора е помела.
Тихата сърничка не е спала -
първи билки вече е набрала.
Зайко шета из лехата -
да е прекопана и полята,
та щом дойде зима, за закуска,
зеленце и моркови да хруска.
Вълчо пък в гората се не свърта -
край кошари нощем се навърта,
пак му се изостря апетита -
агне крехко иска да опита.
Ала зорко кучетата бдят
и кожуха ще му съдерат.

Чудо, чудо, пролет е в гората -
весело на всеки във душата.