Николай Сенченко

Николай Иванович Сенченко (1.05. 1945, град Нежин, Черниговска област) e украински учен в областта на изчислителната техника и книгознанието. Доктор на техническите науки (1988). Професор (1995). Заслужил деятел на науката и техниката на Украйна (1999). От 2005 е лидер на Украинската консервативна партия. Президент на Славянския фонд на Украйна. Завършва през 1961 г. средно училище, постъпва в първи курс на физико-математическия факултет на Нежинския държавен педагогически институт „Николай Гогол”. После се прехвърля във факултета по изчислителна техника на Харковския институт по радиоелектроника. През 1966 г. получава висше образование по специалността „Математически и решаващи прибори и устройства”. През 1966-1985 г. работи в Харковския институт за инженери от комуналното строителство. Паралелно води научни изследвания по проблемите на създаването на автоматизирани информационни технологии, работи над кандидатската си дисертация «Разработка и изследване принципите на синтеза на автоматизираните изчислителни структури». През 1974 г. защитава дисертация и става кандидат на науките. От 1974 г. започва педагогическата му дейност - отначало като старши преподавател, а от 1976 г. - доцент в катедрата по висша математика и приложна математика и изчислителна техника. През 1988 г. защитава докторска дисертация, поради която е поканен в Киев за директор на Централната научна библиотека на АН на УССР (сега Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски”), където работи в периода 1985-1992. Създава нов библиотечно-информационен комплекс на базата на библиотеката, учреждението получава статут на научноизследователски институт първа категория (1988), името на Владимир Иванович Вернадски (1987), създадена е локална компютърна мрежа от 100 компютъра. В периода 1992-1993 г. е ректор на Киевско-Могилянската академия. В 1993-1995 г. е ректор и завеждащ катедра в Киевския институт за култура. От 1995 г. е директор на Книжната палата на Украйна. Главен редактор на сп. „Вестник Книжной палаты”. От 1995 г. е академик в Международната академия по информатизация към ООН. Автор на около 300 научни и публицистични статии и четири монографии в областта на математиката, информационните системи, библиотечното дело и историята. Женен, има двама сина.


Публикации:


Публицистика:

СЛЕДИТЕ НА ДЖОРДЖ СОРОС В НАРКОБИЗНЕСА/ превод: Татяна Любенова/ брой 29 май 2011

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА “ЗЛАТНИЯ МИЛИАРД”/ брой 29 май 2011


За Николай Сенченко:

ЛЕКЦИЯ НА ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ СЕНЧЕНКО В МАУП/ автор: Диана Олшанска/ брой 31 юли 2011