Ернст Нолте

Ернст Нолте, немски историк, e роден през 1923 г. Работи в Марбургския университет и в института „Фридрих Майнеке”. Става известен с книгата си „Фашизмът в неговата епоха” (1963), като темата за фашизма остава водеща до края на кариерата му. Обществен резонанс предизвиква друга негова книга - „Европейската гражданска война”, излязла през 1987 (българският превод предстои да бъде публикувана от Издателство КАМА през м. май 2011 под редакцията на Н. Поппетров). В книгата Нолте разглежда взаимодействието между фашизма и комунизма, което определя като европейска гражданска война. Заради книгата си Нолте става обект на ожесточена критика от страна на леви и либерални среди. С открито писмо в негова защита се обявява известният френски историк и бивш член на ФКП Франсоа Фюре. Оттогава писмото на Фюре неизменно фигурира в новите издания на „Европейската гражданска война”. С дискусията около книгата се поставя началото на т.н. „спор на историците”, който се опитва да изясни съдържанието на понятието фашизъм. Спорът надхвърля пределите на Германия и владее общественото съзнание до падането на Берлинската стена, когато други теми излизат на преден план. Дискутираният въпрос винаги стои в оценката на днешните западни изследователи, които работят в силно идеологизирана атмосфера на занапред зададени решения. Безспорно е, че, предизвиквайки „спора на историците”, книгата на Е. Нолте предвижва напред обществената мисъл.


Публикации:


История:

ИЗ „ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА”/ превод: Донка Илинова/ брой 29 май 2011


За Ернст Нолте:

ПИСМО НА ФРАНСОА ФЮРЕ ДО ЕРНСТ НОЛТЕ/ превод: Донка Илинова/ брой 29 май 2011