EПИГРАМИ

Пьотр Ершов

превод: Георги Ангелов

***
И досега отричал бих
на Дарвин новото учение,
но - теб видял - се убедих,
че си животно преродено.

——————————

***
До сих бы пор я отвергал
Ученье новое Дарвина,
Когда б тебя не увидал,
Перерожденная скотина.


***
Магарето остава си осел,
дори и дипломата на магистър взел.

——————————

* * *
Осел останется ослом,
Хоть дай ему магистерский диплом.


НА ПУБЛИЦИСТ - ПЕДАГОГ

Като публицист е гордост за държавата,
като педагог - за нищичко не става.

——————————

ПУБЛИЦИСТУ - ПЕДАГОГУ

Как публицист - Россия им гордится,
Как педагог - ни к черту не годится!


* * *
Превъзходителство и превъзходство -
два сина - майката една.
Но между тях досущ е сходството
както при слънце и луна.

——————————

***
Превосходительство и превосходство -
Два сына матери одной,
Но между ними то же сходство,
Что между солнцем и луной!


СЛЕД ПРОЧИТА НА ЕДНА ВЕСТНИКАРСКА СТАТИЯ

Лакеите съвсем не са народ похвален -
най-гнусен е от тях лакей официален.

——————————

ПО ПРОЧТЕНИИ ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ

Лакеи вообще народ не достохвальный,
Но гаже всех из них лакей официальный.


ПРОЕКТ ЗА НОВ ЗАКОН

За да си паснат закон и прогрес:
за да сте равни с мъжете,
жени, разрешаваме ви от днес -
бради и мустаци носете.

——————————

ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА

Дабы прогресс с законом согласить
И женщин приравнять к мужчине,
Мы дозволяем им отныне
Усы и бороду носить.


НА А. И. ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧ

Признавах умен, че си бил,
велможа, на деня ни силна.
А ти с глупак си ме сравнил.
И двамата сме май грешили.

——————————

А. И. ДЕСПОТУ-ЗЕНОВИЧУ

Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял…
Быть может, мы ошиблись оба!