РАЗМИСЛИ

Елдар Ахадов

превод: Георги Ангелов

ПО КАКВО ПОЕТЪТ СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ГРАФОМАНА?

Наблюдението ми е кратко, но мисля, че е вярно. По какво се различават подходите към работата на майстора на стиха и графомана? По много неща. Но едно от задължителните е следното:
1. Майсторът е готов двеста пъти да преработва едно и също стихотворение, но няма да се откаже, преди да го завърши и едва тогава ще мине към следващото.
2. Графоманът е готов веднага да напише двеста нови (същите слаби, както и първото) стихотворения, но категорично ще отстоява всеки неудачен ред, твърдейки, че перото му е водил сам Господ Бог. И затова в стихотворението му не трябва да се поправя ни дума, ни запетая.

Съгласни ли сте с мен?


БЪРЗ МЕТОД ПО УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТЕЖКАТА ФОРМА НА ГРАФОМАНИЯ

За да установите графоман ли е пред вас или не, съществува чудесен бърз метод:
Поканете стихотвореца на сцената, за да прочете едно-две кратки (Подчертавам! - КРАТКИ! Половин страничка!) свои стихотворения. Ако четящият престане да чува, да вижда и да възприема света наоколо, ако е по-лесно да бъде убит, отколкото свален от сцената, ако чете вече четвърт час непрекъснато: не се съмнявайте: пред вас е тежък случай на заболяване от графомания. Пред вас е самият Кашчей безсмъртни на стихоплетството.


ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС

Известно е, че по времето на най-високата популярност на Чарли Чаплин по цяла Америка често се провеждали конкурси за най-добро подражание на великия актьор - «Чаплиниади». Самият Чаплин инкогнито взел участие в един от тях, но не успял да победи.
Този факт нагледно и убедително ми доказва едно: ако неочаквано някога някъде се състои литературен конкурс на мое име за най-добро мое подражание, и аз сам участвам в него ИНКОГНИТО, не бих успял никога не само да победя, но не бих попаднал дори и в призовите места.
И не само аз, но и всеки автор, който би се опитал да проведе подобен експеримент.
Всичко това само на пръв поглед може да се стори странно на някого. В действителност все пак е логически обяснимо. Защо? Помислете и ми кажете, ако се досетите.


ГЕРОЙ И СЪВЕСТ

Герой ли е онзи, който казва, че не страхува от нищо?
Онзи, който не се страхува от нищо, или е лъжец, или е глупак.
Лъжецът иска да мислят за него не това, което е, защото в действителност се страхува, но се представя за храбрец.
А глупакът не се страхува, защото не разбира какво рискува.
Героят, може би, се страхува повече от останалите, и разбира всичко, но… не може да постъпи иначе, защото после ще му е твърде съвестно за себе си.
Съвестта прави от него… герой.


ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ТАЛАНТЛИВИТЕ АВТОРИ

Пазете се от прекомерно хвалещите ви! Обикновено зад прекомерните славословия се крие меркантилното желание да получат нещо от вас. В случая с творческите хора това би могло да бъде очакване на взаимност, на благодарност, на взаимна похвала. Ако действително постъпите по този начин и започнете от благодарност да хвалите и всячески да поддържате онзи, който ви хвали прекомерно, рискувате след постигането на кариеристичните цели на протежето ви да бъдете стъпкан от него. Не се съмнявайте, сега славословещите ви, когато те решат, че е отпаднала необходимостта да ви поддържат, без да се колебаят и за миг, ще стъпят върху главите ви и ще минат по тях по-нататък.
Ако не отговорите с благодарност на прекомерните им похвали, след известно време непременно ще откриете рязкото им охлаждане и, нещо повече, откровената им ненавист и вражда към вас.
Бъдете им благодарни за това! Избягнали сте многократно по-голямо зло: да ви се качат на главата хора недостойни, бездарни и безнравствени, използващи искрената ви благодарност в свой интерес, и които ще ви стъпчат по-късно.


ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЗАСЛУЖЕНАТА ПОХВАЛА

Току-що написах за преднамерената прекалена похвала, но има и похвала заслужена…
Често се замислям на помените. На тях ВИНАГИ се говорят много добри неща за покойния. И често се хващам да мисля: а ако той беше чувал тези думи приживе? Може би днес нямаше да го погребват!
Пазете близките си, хвалете ги по-често за всяко добро деяние. Не премълчавайте, виждайки добро дело и ще бъдете възнаградени: онзи, който ви е скъп, ще живее по-дълго…


ЖИВА ДУША

Махатма Ганди някога е казал: «Бог няма религия»…
Всички хора, които са се родили и живели, са щастливи избраници. Провървяло им е да се родят на света. Дори само това е велико и безценно щастие. Щастието - да имат жива душа. А душата на всички е единият Бог. И Той вярва в Душата Си…
Значи, вярва и в нас…
И в теб - също.