Орфей Петков

Орфей Николов Петков е роден на 24.04.1953 г. в гр. Враца. Завършил е Минно-геоложки университет. Защитил е дисертация в Москва - притежава научната и образователна степен “доктор”. Автор е на повече от 50 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на минното дело, промишлеността, икономиката, макроикономиката, туризма, екологията и управлението. Член-кореспондент е на Международната академия по екология и безопасност на околната среда със седалище Санкт Петербург (Русия), член е на Съюза на учените в България и на Съюза на българските журналисти. Лауреат е на Втория национален конкурс за поезия „Лирически кръстопът на музите - 2010″, на Единадесетия национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя - 2012″, на Втория международен конкурс за поезия „Лирически гласове - 2013″, на Десетия юбилеен конкурс за поезия „Пролет моя - 2013″, на Международния руско-български конкурс „Любви живительная сила - 2014″, на Седмия национален поетичен конкурс „Мила родино - 2014″, на Националния поетичен конкурс „Свищовски лозници - 2014″, на Дванадесетия национален конкурс за поезия „Пролет моя - 2015″, на Осмия международен поетичен конкурс „Белоцветните вишни - 2015″, на Четиринадесетия национален конкурс за поезия „Искри над Бяла - 2015″, на Тринадесетия национален конкурс за поезия „Пролет моя - 2016″, на Петия международен конкурс за поезия „Лирически гласове - 2016″, на Третия национален поетичен конкурс „Горчиво вино - 2016″ и на Четиринадесетия национален конкурс за поезия „Пролет моя - 2017″. Автор е на тринадесет книги с поезия: „Денят от теб започва сутрин” (1992 г.), „Със светлината си душата ми лекуваш” (1996 г.), „По светлото в душата ти копнея” (1998 г.), „Любовни видения” (2002 г.), „Предесенни светлини”(2005 г.), „Любовни протуберанси”(2007 г.), „Нежност и светлина”(2009 г.), „Сетиво за любов” (2010 г.), „Неугасими чувства” (2011 г.), „Любовно завръщане” (2013 г.), „Късни стихове” (2014 г.), „Златноесенни огньове” (2015 г.) и „Любовни отблясъци”(2017 г.).


Публикации:


Поезия:

МЛАДИТЕ ДНЕС/ брой 29 май 2011

МИНАЛОТО НИ ЧАКА/ брой 70 февруари 2015

СВЕТЛИНА/ брой 95 май 2017

ИЗ „НЕУГАСИМИ ЧУВСТВА” (2011)/ брой 97 юли 2017