МИНИСТЪРЪТ НА ГЕОЛОГИЯТА НА СССР ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИ: ОТКАЗВАМ СЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ГРАМОТА!

превод: Литературен свят

Бившият министър на геологията на СССР Евгений Александрович Козловски  отказа да приеме Почетна грамота от Президента на РФ в знак протест срещу провежданата днес политика в страната.

До Президента на Руската Федерация

Д.А. Медведев

Господин Президент!

Известиха ме, че със свое Разпореждане от 2 февруари 2011 г. сте ме наградили с Почетна грамота на Президента на Руската Федерация за заслуги в областта на образованието и многогодишна плодотворна работа.

За съжаление, не мога да приема тази Почетна грамота по следните съображения.

Първо, в същия период с Ваш указ беше награден с най-високия орден на Русия - ордена Андрей Първозвани предателят на моята Родина - СССР, нейният разрушител и изменник Горбачов. Самият процес на награждаването му ние, ветераните, възприемаме като издевателство над нас, над историята на нашата страна - СССР. Вашата постъпка предизвиква недоумение и не може да бъде оправдана по никакъв начин! Вместо обединение на народа в този труден за Русия период, Вие създавате «ябълка» на раздора, извършвайки неподдаваща се на осмисляне постъпка в угода на западния свят: «отпразнувахте» 80-годишнината на предателя на делото, на което той уж е служил!

Второ, във връзка с моята 80-годишнина Съветът на учените на Руския Държавен геологопроучвателен университет, професор на който съм, ме е представил, в съответствие със статута на ордена, за награждаване с орден «За заслуги пред Отечеството» втора степен, оценявайки личното ми участие в укрепването на минерално-суровинна база на СССР-Русия, многогодишната ми резултатна работа в Далечния Изток и на поста министър на геологията на СССР (1975-1989). Посоченият период от дейността ми съвпадна с осъществяването на крупни открития на много видове полезни изкопаеми. За мен мнението на моите колеги е най-високата морална награда!

И аз искрено съм благодарен на научното общество за толкова високата оценка на моята дейност! А дали ще ме наградят или не - е друг въпрос!

В нашата власт се чувства голяма привързаност към «артистичния свят» и Вие често се срещате с неговите представители. Но аз не помня случай да сте се срещнали с хората на Делото и по делово да сте обсъдили стратегическите въпроси за развитието на икономиката на страната, проблемите на организационното и техническо усъвършенстване.

Впрочем, използвам случая да Ви напомня, че «суровинната икономика» се зароди не в съветско време, както Вие твърдите, а именно в годините на така наречената  перестройка. Вие подчертахте: «Зависимостта на икономиката ни от суровини възникна не по времето, когато Путин беше президент, а преди 40 години. За да се промени това, е необходимо дълго време». Преди 40 години (през 1970 г.) дялът на горивата и енергиите в структурата на износ на СССР беше 15,7%. Тези стоки в структурата на руския износ през 2008 г. съставляваха 67,8% (!). Но работата е там, че по онова време износът на машини и оборудване беше 21,5% (през 2008 г. - 4,9%), продоволствия и селскостопански суровини - 8,9% (през 2008 г. - 2%). Преди да се лекува болният, както е известно, трябва да се постави правилна диагноза! Това се случи, защото по-голямата част от промишлено-производствения потенциал, наследен от СССР, практически е срината в резултат на бездарното управление на икономиката на Русия!

Аз естествено съм против битуващото във висшите слоеве на държавата мнение, че вината ни е в това, че Русия има «суровинна икономика». Считам, че е велико преимущество, дар свише! Но умение да се използва тази икономика на лесно спечелени (най-напред, нефтени) пари за технологично усъвършенстване на държавата е задача на ръководството на страната. Това е пробният камък за проверяване за умението му за държавно управление и нивото на професионализъм! Не е ли в това и главният корен на нашите беди в продължение на двадесет години?!

Що се отнася до перспективите пред минерално-суровинния комплекс (МСК), те сега са крайно ниски. Едната от главните причини за тежкото състояние на МСК е разрушаването на геологическите служби в страната - главния стожер за стратегическото изследване на земните недра, научното ниво за обезпечаването на проучванията. Материалната база на геологията е подкопана, разпаднаха се множество регионални геологически организации, много организации недалновидно са преориентирани и, като резултат, се снижи нивото на кадровата подготовка.

Не мога да не се спра на главните въпроси, произтичащи от гореизложеното:

1. В Русия отсъства стратегия и философия за развитието на държавата. А между впрочем, те трябва да определят политическата, моралната и практическата дейност на правителството и подчинените му структури. Не трябва да се забравя, че СССР беше погубен в значителна степен от догматизма, отсъствието на задълбочени разработки на  перспективите за развитие на обществото и държавата, отсъствието на инструмент за глобално мислене и истинското положение на нещата в света и страната. Предвид на това, че две десетилетия тъпчем на място, ние и сега не сме направили изводи от миналото! Съвременна Русия се намира в социално-икономическа, политическа и идеологическа безизходица. Но 97% от населението на страната, по социологически  данни, считат, че по никакъв начин не могат да повлияят на решенията, вземани от властта, и, естествено, не носят за тях отговорност. Това връщане към схемата на социалния антагонизъм - «ние» и «те» - лишава модернизацията от шансове за успех.

Така че социалният аспект, въплъщаването на мечтите на цивилизационните императиви за обновлението на Русия сега са не по-малко важни, отколкото технологичните и икономическите нововъведения.

Една от най-важните технологии понастоящем е алгоритъмът за проектиране на бъдещето. Това са методите за анализ на тенденциите, предвиждането на бъдещите промени, анализите за възможните сценарии за развитието на събитията, оценките и управлението на рисковете. Това не е случайно! Днес, за да се вземат сериозни, далновидни решения в най-важните сфери на жизнената дейност - социалната, икономическата, образователната, военната, технологичната, и редица други, трябва да се гледа 25-30 години напред!

2. Политическата линия на държавата трябва да отвори възможността за стратегически икономически път на развитие на държавата с ясна представа за целите, приоритетите, регионалните планове, сигурността на страната и т.н. Това е най-важният елемент за обединяване усилията на народа, организациите, предприятията. Разразилата се световна криза сериозно удари руската икономика. Ако в САЩ и европейските страни тя се прояви в икономически спад, измерван само в няколко процентни пункта, то в Русия БВП за 2009 г. е намалял с 8%, промишленото производство - с 9%. Значително е намалял обемът на инвестициите в икономиката, възникна дефицит в държавния бюджет, което, естествено, се отрази на перспективните планове на геологопроучвателните дейности, за което стана дума по-горе. Остротата на кризата в Русия, се обяснява по-специално с  това, че през относително по-благополучния период от руската икономика през 2000-2008 г. практически не беше направено нищо, което да ни застрахова от възможни неблагоприятни ситуации.

Ние считаме, че ефективната политика на Русия в сферата на националната минерално-суровинна сигурност изисква да се вземе под внимание последствията от глобализацията на минерално-суровинни ресурси и определяне ролята на нашата страна в бъдещото световно минерално-суровинно обезпечаване.

Поради посочените по-горе причини, аз не мога да приема Почетната грамота на Президента на РФ, но ще бъда искрено благодарен, ако Вие, господин Президент, се замислите над това, което Ви написах в това необходимо послание!

Моля: замислете се, разберете, осъзнайте!

С пожелание за успехи,

Е.А. Козловски,

доктор на техническите науки, професор,

Заслужил деятел на науката и техниката на РСФСР,

Заслужил геолог на РФ,

Лауреат на Ленинска и Държавна награди на РФ.


 http://kprf.ru, 16.04.2011