Евгений Козловски

Евгений Александрович Козловски (1929) е руски държавен деец, доктор на техническите науки (1974). Член на КПСС от 1955. Завършва МГРИ (1953). От 1953 г. на инженерно-техническа работа в Далекоизточното геоложко управление. В периода 1965-1973 е началник на Техническото управление на Министерството на геологията на СССР. През 1973-1974 г. е директор на ВНИИ на икономиката на минералните суровини и геологопроучвателните работи в Министерството на геологията на СССР. От 1974 г. е заместник-министър, в 1975-1989 е министър на геологията на СССР. От 1990 г. е професор, завеждащ катедра в МГРИ. Автор на трудове в областта на методиката, технологията и техниката на геологопроучвателните дейности. Лауреат на Ленинска награда (1964).


Публикации:


Общество:

МИНИСТЪРЪТ НА ГЕОЛОГИЯТА НА СССР ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИ: ОТКАЗВАМ СЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ГРАМОТА!/ брой 29 май 2011