Роза Александрова

Роза Александрова е родена в село Орлене, Ловешка област. Акушерка по професия. Пише лирика, сатира, стихове за деца. Нейни творби са публикувани в централния и местен печат. Детските и стихотворения са излъчвани по Радио София. Има четири издадени книги: „Безпътен лист” (стихотворения), „Слънчев пръстен” (стихове за деца,1999 г.), „Тука има-тука няма”(сатира, 2002 г.), „Въглени в пепелта” (стихотворения, 2008 г.). Има подготвени за печат още две детски книги.


Публикации:


Литература за деца:

ЩУРЧЕ/ брой 29 май 2011

СВРАКА/ брой 29 май 2011