Петър Тоцев

Петър Тоцев е директор на Регионален исторически музей /РИМ/ – гр. Габрово.

За връзка с автора: pekito@abv.bg


Публикации:


Критика:

ОБРЕЧЕНИ НА ВЕЧНО НАЧАЛО/ брой 4 декември 2008


История:

ПРЕДИ ПЕТСТОТИН ГОДИНИ/ брой 4 декември 2008

ЛЕГЕНДАТА ЗА РАЧО КОВАЧА/ брой 5 януари 2009

ГАБРОВО 1704/ брой 7 март 2009

МИНАЛОТО ОКОЛО НАС/ брой 9 май 2009

СЕЛИЩЕТО Е ОСНОВАНО…/ брой 10 юни 2009

ПАРИТЕ НА ГАБРОВЦИ/ брой 14 ноември 2009

ЗА ГАБРОВО 1879 (ПРЕДИ 140 ГОДИНИ)/ брой 114 февруари 2019