КОНЕ В ОКЕАНА

Борис Слуцки

превод: Кръстьо Станишев

КОНЕ В ОКЕАНА

                     На Иля Еренбург

В океана и конете плават.
Ала не далече. И едва.

„Глория” на руски значи слава.
Лесно ще запомните това.

Плавал корабът със гордо име,
за да мине океана лош.

С муцуни добри във трюма димен
тропали хиляда коня ден и нощ.

Четири хиляди подкови силни
не донесли щастие все пак.

Мина в корабното дъно вбила се
надалече от добрия бряг.

В лодките се настанили хората,
а сами заплавали без страх

бедните коне. Какво да сторят -
няма място в лодките за тях.

Плавал в океана алест остров,
дорест остров плавал ей така.

Да се плава сякаш било просто,
океанът сякаш бил река.

Ала няма край реката. Сили
няма вече. В порив изтерзан

в миг конете яростно зацвилили.
Кой ги запокити в океан?

Цвилели към дъното, дордето
всичките потънали в тъма.

Туй е всичко. Жаля за конете
алести, незърнали земя.

——————————

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

                    И.Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но - не хорошо. Недалеко.

“Глория” - по-русски - значит “Слава”,-
Это вам запомнится легко.

Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось - плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил.

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

1950